Badania prenatalne

Dr hab. n. med. Michał Pomorski posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation oraz certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników uprawniające do wykonywania badań prenatalnych.

Badanie prenatalne I trymestru (tzw. „genetyczne”) wykonywane jest między 11 a 13,6 tyg. ciąży.

Badanie składa się z:

 • ultrasonograficznej oceny płodu zgodnie z rekomendacjami Fetal Medicine Foundation oraz PTGiP
 • testu podwójnego – tzw. „Testu PAPP-A” oceniającego poziom białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki b-HCG we krwi matki

Zalety badania:

 • ocena ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu takich jak: Zespół Downa, Edwardsa i Patau z czułością sięgającą 95%.
 • wykrycie niektórych dużych wad płodu, jak np. przepuklina przedniej ściany brzucha czy holoprosencefalia
 • dokładna ocena wieku ciążowego
 • ocena ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego w dalszym przebiegu ciąży
 • ocena ryzyka porodu przedwczesnego
 • Ustalenie liczby kosmówek i owodnii w przypadkach ciąż mnogich

Badanie prenatalne II trymestru (tzw. „połówkowe”).

Przeprowadzane jest między 18 a 22 tyg. ciąży, optymalnie w 20-22 tyg.

Badanie polega na dokładnej ocenie anatomii płodu, lokalizacji łożyska, ilości wód płodowych oraz ocenie długości szyjki macicy.
Badanie przeprowadzane jest zgodnie z Rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2020 r.

Zalety badania:

 • możliwość wykrycia około 90% wad wrodzonych płodu
 • ocena wzrastania płodu
 • ocena ryzyka porodu przedwczesnego

Uzupełnieniem badania połówkowego może być badanie ECHO serca płodu przeprowadzane zwykle przez Kardiologa Dziecięcego.

Badanie prenatalne III trymestru.

Badanie przeprowadzane jest między 28 a 32 tygodniem ciąży.

Badanie to przede wszystkim polega na ultrasonograficznej ocenie wzrastania płodu oraz ocenie dobrostanu płodu z wykorzystaniem m in. badania dopplerowskiego przepływu w tętnicy pępowinowej płodu.

MP Centrum Medyczne