Badanie KTG

MP Centrum Medyczne dysponuje aparatem umożliwiającym badanie kardiotokograficzne zarówno w ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Zapis KTG oceniany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

MP Centrum Medyczne