Oferta położnej

  • indywidualna szkoła rodzenia
  • konsultacje położnej
  • porady laktacyjne

rejestracja telefoniczna

od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00

733 907 150

rejestracja telefoniczna

w godzinach pracy gabinetu

732 907 150